Київ (044) 501-14-91 / Львів (032) 292-31-10 
  Харків (057) 712-13-85 / Херсон (0552) 42-25-41

1. Після тієї пошесті ГОСПОДЬ звернувся до Мойсея та до Елеазара, сина Аарона, священика з такими словами:
2. Зробіть перепис усієї громади ізраїльських синів, від двадцяти років і вище, за їхніми батьківськими родами, – всіх придатних до військової служби в Ізраїлі.
3. Тож Мойсей разом зі священиком Елеазаром говорили з ними на рівнинах Моава, що над Йорданом, напроти Єрихона, кажучи:
4. Зробіть перепис від двадцяти років і вище, як звелів ГОСПОДЬ Мойсеєві та ізраїльським синам, які вийшли з єгипетського краю.
5. Рувим – первісток Ізраїля. Сини Рувима: Ханох, від якого походить і родина Ханохів; від Паллу – родина Паллів;
6. від Хецрона – родина Хецронів; від Кармі – родинв Карміїв.
7. Це родини синів Рувима. Згідно з переписом, їх кількість складала сорок три тисячі сімсот тридцять.
8. Син Паллу Еліяб.
9. А синами Еліяба були: Немуїл, Датан і Авірон. Це ті, які були обрані громадою, але які повстали проти Мойсея і Аарона в угрупованні Корея, а також у бунті проти ГОСПОДА.
10. Тому земля відкрила свої уста і пожерла їх разом з Кореєм під час загибелі його угрупування, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловіків. Вони стали застереженням.
11. Але сини Корея не загинули.
12. Далі йдуть сини Симеона за їхніми родинами: від Немуїла походить родина Немуїлів; від Яміна – родина Ямініїв; від Якіна – родина Якініїв;
13. від Зераха – родина Зерахіїв; від Шаула – родина Шауліїв.
14. Це рід Симеона, який становив двадцять дві тисячі двісті.
15. Сини Ґада за своїми родинами: від Цефона – родина Цефоніїв; від Хаґґі – родина Хаґґіїв; від Шуні – родина Шуніїв;
16. від Озні – родина Озніїв; від Ері – родина Еріїв;
17. від Арода – родина Ародіїв; від Арелі – родина Ареліїв.
18. Це родини синів Ґада. Згідно з переписом, їх було сорок тисяч п’ятсот.
19. Сини Юди Ер і Онан. Однак Ер і Онан померли ще в ханаанському краю.
20. Інші сини Юди за їхніми родинами. Від Шели – родина Шелаїв; від Переца – родина Переціїв; від Зераха – родина Зерахіїв.
21. Синами Переца були: від Хецрона – родина Хецроніїв; від Хамула – родина Хамуліїва.
22. Це рід Юди. Згідно з переписом, їх було сімдесят шість тисяч п’ятсот.
23. Сини Іссахара за своїми родинами: від Толи – родина Толаїв; від Пуви – родина Пувваїв;
24. від Яшуба – родина Яшубіїв; від Шімрона – родина Шімроніїв.
25. Це рід Іссахара. Згідно з переписом, їх було шістдесят чотири тисячі триста.
26. Сини Завулона за своїми родинами. Від Сареда – родина Саредіїв; від Елона – родина Елоніїв; від Яхелеїла – родина Яхелеїлів.
27. Це рід Завулона. Згідно з переписом їх налічувалось шістдесят тисяч п’ятсот.
28. Сини Йосифа за своїми родинами, Манасія і Єфрем.
29. Сини Манасії: від Макіра походить родина Макіріїв. Макір породив Ґілеада. Від Ґілеада – родина Ґілеадів.
30. А ось сини Ґілеада: від Єзера походить родина Єзеріїв; від Хелека – родина Хелекіїв;
31. від Асріїла – родина Асріїлів; від Шекема – родина Шекеміїв;
32. від Шеміда – родина Шемідіїв; від Хефера – родина Хеферіїв.
33. Целофехад, син Хефера, не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок Целофехада: Махла, Ноа, Хоґла, Мілка і Тірца.
34. Це рід Манасії. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят дві тисячі сімсот.
35. Далі йдуть сини Єфрема за своїми родинами: від Шутелаха походить родина Шутелахіїв; від Бекера – родина Бекеріїв; від Тахана – родина Таханіїв.
36. А ось сини Шутелаха. Від Ерана – родина Ераніїв.
37. Це родини синів Єфрема. Згідно з переписом, їх налічувалось тридцять дві тисячі п’ятсот. Це сини Йосифа за їхніми родинами.
38. Сини Веніяміна за їхніми родинами: від Бели походить родина Белаїв; від Ашбела – родина Ашбеліїв; від Ахірама – родина Ахіраміїв;
39. від Шефуфама – родина Шефуфаміїв.
40. А синами Бели були Ард і Нааман. Від Наамана – родина Нааманіїв.
41. Це сини Веняміна за своїми родинами. Згідно з переписом, їх число становило сорок п’ять тисяч шістсот.
42. Далі сини Дана за своїми родинами. Від Шухама походить родина Шухаміїв. Це рід Дана за їхніми родинами.
43. Усього в родинах Шухамія згідно з їхнім переписом налічувалось шістдесят чотири тисячі чотириста.
44. Сини Асира за їхніми родинами. Від Їмни походить родина Їмніїв; від Їшві – родина Їшвіїв; від Берії – родина Беріїв.
45. Сини Берії: від Хебера – родина Хеберіїв; від Малкіїла – родина Малкіїлів.
46. А ім’я дочки Асира – Сарах.
47. Це родини синів Асирових. Згідно з переписом, їх було п’ятдесят три тисячі чотириста.
48. Сини Нефталима за своїми родинами. Від Яхцеїла походить родина Яхцеїлів; від Ґуні – родина Ґуніїв;
49. від Єцера – родина Єцеріїв; від Шіллема – родина Шіллеміїв.
50. Це рід Нафталима. Згідно з переписом, їх чисельність становила сорок п’ять тисяч чотириста.
51. Таким був результат перепису ізраїльських синів: шістсот одна тисяча сімсот тридцять*.
52. І заговорив ГОСПОДЬ до Мойсея, кажучи:
53. Між цими людьми буде розподілена земля у спадкове володіння за кількістю імен.
54. Численнішим збільшиш їхню спадщину, а менш численним зменшиш їхню спадщину. Кожному буде дана його спадщина згідно з кількість імен під час проведеного перепису.
55. Однак земля буде поділена жеребкуванням. Спадок вони отримуватимуть відповідно до порядковості імен своїх батьківських родів.
56. Як випаде жереб, так кожному і буде наділена його спадщина, як між численнішими, так і між менш численними.
57. Далі йде перепис левітів за їхніми родами. Від Ґершона походить рід Ґершоніїв; від Кегата – рід Кегатіїв; від Мерарі – рід Мераріїв.
58. Це рід Левія* і його родин. Родина Лівнітів, родина Хевронітів, родина Махлітів, родина Мушітів і родина Кореянів. А Кегат породив Амрама.
59. Ім’я Амрамової дружини Йохавед, дочка Левія, яка народилась Левію в Єгипті. Вона народила Амрамові Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріам.
60. В Аарона народилися Надав, Авігу, Елеазар та Ітамар.
61. Та Надав і Авігу померли, коли вони принесли чужий вогонь перед ГОСПОДОМ.
62. Тож, згідно з переписом, всіх левітів – чоловіків від одного місяця і вище – було двадцять три тисячі. Вони не були охвачені переписом разом з іншими ізраїльськими синами, оскільки їм не належало спадщини між ізраїльськими синами.
63. Це всі, згідно перепису Мойсея і священика Елеазара. Вони здійснили перепис ізраїльських синів на рівнинах Моава, біля Йордану, напроти Єрихона.
64. Серед них не було вже нікого з тих ізраїльських синів, які були переписані Мойсеєм та священиком Аароном в Сінайській пустелі.
65. Адже ГОСПОДЬ сказав про них, що неодмінно помруть в пустелі. Тому й не залишилося з них жодного , крім Калева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина.


Додати коментар


Захисний код
Оновити